top of page

Kristendom og reinkarnation kan forenes

 

Et af de mest aktuelle og brændende spørgsmål i dag er spørgsmålet om der findes en sammenhæng mellem kristendom og reinkarnation. Om det ene udelukker det andet? Allerførst: Man kan ikke sætte lighedstegn mellem den vestlige og den østlige reinkarnationsopfattelse. Den østlige opfattelse betragter genfødslens kredsløb som noget negativt, mennesket skal forsøge at gøre sig fri af; den indebærer bl. a. muligheden for at blive genfødt også i et dyrs skikkelse. Den vestlige opfattelse ser reinkarnationen som en mulighed for videre udvikling og ser mennesket som et åndeligt væsen, en individualitet, et jeg, der kun kan leve og udfolde sig i en menneskeskikkelse og gør det med visse mellerum. Det moderne menneske har mistet fornemmelsen for dette evige i mennesket. Når man ikke mere skelner mellem legeme, sjæl og ånd, er det naturligvis vanskeligt at forstå reinkarnationstanken, selv om mange i dag har en anelse om de gentagne jordliv.

 

I teologien møder reinkarnationstanken modstand, da denne tilsyneladende strider mod tanken om, at mennesket selv intet kan gøre for at opnå evigt liv ud over at tro. De gentagne liv på jorden giver os lejlighed til stadig mere at følge ordene i Filipperbrevet (2,12): “Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse”. 

 

Ofte møder man også den indvending: Hvis der er flere liv på jorden, mister Kristi opstandelse sin betydning. Men fødes vi igen til et liv på jorden, dør vi også igen og er således stadig underlagt døden. Da Kristus opstod påskemorgen overvandt Han døden og Hans opstandelseslegeme er udødeligt. For at få del i den fremtid, der begyndte for skabningen påskemorgen, er det absolut afgørende for mennesket at søge at forbinde sig med den Opstandne og Hans virke. I Kristensamfundet sker dette gennem de syv sakramenter. 

 

Rudolf Frieling: “Kristendom og Reinkarnation”. Jupiter forlaget.

Karl Aage Kirkegaard: “Reinkarnation er forenelig med Kristendom”. Sankt Ansgars forlag.

Joseph Head og S.L.Cranston: “Reinkarnation i kristen tradition.” Sankt Ansgars forlag.

 

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page