top of page

Skriftemålet

 

Vi kan alle blive slået ud af kurs, komme ud, hvor vi ikke kan bunde, eller gøre noget vi fortryder. For at komme videre kan man vælge at modtage skriftemålets sakramente. Der udtaler man i præstens nærværelse, hvori vanskelighederne består; dermed får man en mulighed for at se sig selv udefra, at få afstand til og således en objektivering af den givne situation. På denne måde kan man efterhånden komme til en ny forståelse af sin skæbne og forsone sig med den. Skriftemålet munder ud i et møde med den Opstandne, som gennem de sakramentale ord præsten udtaler, giver styrke til at bære sin skæbne og til at fortsætte livet. Det er ikke præstens opgave at tage stilling til eller bedømme noget.

 

Litteratur: Julian Sleigh: “Livskriser” Antropos, Norge

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page