top of page

Hvem er Jesus, og hvem er Kristus ?

 

 

Jesus blev under Helligåndens ledelse født af Maria med Josef som biologisk far og levede som menneske blandt mennesker i sine første 30 år. Ved Jordandåben tog den guddommelige søn, Kristus, bolig i Jesus, der fra fødslen var bestemt til at være det menneske, Kristus skulle leve i (ved jordandåben flyttede Kristus ind i den til Ham bestemte bolig) og først fra det øjeblik kan vi tale om Jesus Kristus.

 

 

I løbet af de følgende tre år åndeliggjorde Kristus hele Jesu Menneskevæsen, så at mennesket blev guddommeliggjort og Kristus blev helt menneske (først nu var Kristus blevet helt “hjemme” i sin bolig). Denne proces er en forudsætning for, at Han påskemorgen kunne overvinde døden og skabe opstandelseslegemet.

 

 

I Urkristendommen fejrede man Kristi fødselsfest den 6. januar. Det er den dag, Jesus blev døbt i Jordanfloden og den begivenhed, hvor det guddommelige væsen Kristus tog bolig i ham. Ca. år 300 flyttede man fødselsfesten til den 25. december, altså mennesket Jesu fødselsdag, et tegn på at bevidstheden om den kosmiske dimension i Jesus Kristus var gået tabt.

 

 

Litteratur: Emil Bock: “Jesu barndom og ungdom” og “De tre årene” Antropos, Norge

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page