top of page

Ny forståelse af de kristne højtider

 

De store højtider jul, påske og pinse står som højdepunkter i kirkeåret. For mange mennesker er disse fester forbundet med traditioner, men der er flere og flere, der har svært ved at forbinde noget med indholdet. 

Vi kan hente viden om dette indhold gennem antroposofien, som giver en helt ny forståelse af Kristus Jesus og Hans liv med menneskeheden.(se ovenfor) Først og fremmest må vi gøre os klart, at højtiderne ikke skal ses alene som mindefester for det der skete i det hellige land for 2000 år siden; ej heller som nogle punkter i kalenderen med ingenting imellem. Højtiderne fortæller noget om, hvor vi finder Kristus i dag, hvordan Han forholder sig til jorden og menneskene på den pågældende tid af året.

 

Vi må se Ham som et væsen af kosmiske dimensioner, der så at sige har hele jorden som sit Legeme og som sin “arbejdsplads”. 

Jorden er et levende væsen og lever som alle andre levende væsener i rytmer. Der er for eksempel døgnrytmen og årsrytmen. På grund af jordaksens hældning fremkommer årstiderne, som i deres firfoldighed er mest udviklet i Europa. Som dyr og mennesker er også jorden besjælet og jordsjælen er stærkest forenet med jordlegemet om vinteren, ligesom vi mennesker er kommet mest til os selv, når vi er lysvågne om dagen. Om sommeren derimod befinder jordsjælen sig i jordens omkreds, ligesom den enkelte menneskesjæl om natten er løsere forbundet med kroppen, der ligger og sover. 

 

I antroposofien omtales dette som jordens åndedræt, og Kristus virker i dette åndedræt, som vort jeg virker i vor organisme. Han følger den levende jords udånding i forår og sommer og dens indånding i efterår og vinter. Ved midvintertid forener Han sig allerstærkest med jorden; vi siger at Han fødes ind i den jordiske og menneskelige verden. Vi fejrer dette som den kristne Jul.

Med jordens årlige åndedræt som nøgle til forståelse af årstiderne og Kristi medleven i dette åndedræt som nøgle til ny forståelse af højtiderne, bliver vort forhold til højtiderne dybere og mere levende.

 

En nærmere beskrivelse af jordens åndedrag findes i følgende litteratur:

Rudolf Steiner: “Årsløpet som jordens åndedrett og de fire store høytider”. Antropos, Norge

Hoerner/Debus: “Kristus og jorden” “Kristus og solen”, Kristologiske betragtninger 2. udgivet af Kristensamfundet.

Inger Carlsen: “Kristus-året, iagttagelser og erfaringer” udgivet af Kristensamfundet.

 

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page