top of page

Hvordan begyndte Kristensamfundet?

 

I 1921 havde nogle unge studerende i Tyskland lært Rudolf Steiner at kende som fornyer af kulturen på mange områder. De spurgte ham, om det var aktuelt med en fornyelse af det kristne, religiøse liv. Han sagde ja og lovede at hjælpe en sådan fornyelse igang. Som den åndspersonlighed Rudolf Steiner var, havde han tilgang til åndelige kilder, som han øste af, da han omformede den åndelige verdens billeder til menneskesprog, i dette tilfælde til tysk. Fornyelsens vigtigste punkter skulle være: At forny og belive den religiøse sprogbrug sammen med en ny forståelse af evangelierne. Det centrale skulle være det kultiske liv med sakramenterne, og fra begyndelsen kvindelige præster. 

 

Som den mest fremtrædende af Kristensamfundets 45 Grundlæggeren stod Friedrich Rittelmeyer, en dengang kendt præst i den tyske protestantiske kirke. Sammen med de 44 andre holdt han Menneskevielsens Handling for første gang den 16. september 1922 og dermed var Kristensamfundet, (Bevægelse for religiøs fornyelse) “født”. Rudolf Steiner var således ikke grundlægger; man kan se ham som “fødselshjælper”.

 

Kristensamfundet er er selvstændig bevægelse ved siden af antroposofisk selskab, men øser af de samme kilder, når det gælder den tankemæssige forståelse af kristendommen. Kristensamfundet er af Kirkeministeriet godkendt som trossamfund her i landet. 

Udbredelse

 

Efter grundlæggelsen i Dornach i Schweiz bredte Kristensamfundet sig først i Tyskland og snart i England, Holland og Østrig. I Norden begyndte Kristensamfundet i Norge i 1927, i Sverige i 1936, i Danmark i 1964 og i Finland 1966. Siden i Frankrig, Belgien og Irland. Videre i Canada, Nord- og Sydamerika, Sydafrika og Namibia, i Australien og New Zeeland, i Japan og Estland; i de seneste år i Italien, Georgien og Ukraine. Nært forestående er Rumænien, Ungarn og Spanien.

 

Litteratur: Alfred Heidenreich: “Spire i vekst” Kristensamfundet i Norge.

Friedrich Benesch: “ Det evige evangelium” i Kristologiske betragtninger 1.

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page