top of page

Forårets Højtider

 

Passion

I én periode i årsløbet følger Kristus ikke naturens åndedrag, vi kalder disse uger faste-og passionstid. De sidste fire uger før påskemorgen fejres i Kristensamfundet som en særlig festtid: passiontiden. I denne fortsætter Kristus kampen med dødens herre, som Han begyndte på for 2000 år siden. Langfredag eftermiddag kan man ane, at den egentlige kamp er forbi og der indtræder en gravens stilhed, der varer til påskemorgen meget tidligt.

Litteratur: Friedrich Benesch: “Jesu Kristi Pasion” Kristensamfundet

Inger Carlsen: “Højtidsbetragtninger 6” Kristensamfundet

 

 

Påske

Påskemorgen sker den årlige opstandelse, idet Kristus bryder gennem jorden på sin vej ud i kosmos. Efter i passionstiden at have ventet på forårsjævndøgn, på fuldmånen og på den første søndag derefter, forener Han sig med forårets udstrømmende åndedrag. I fyrre dage lever Han som den nyopstandne nær menneskene; derfor konfirmerer Kristensamfundet i dette tidsrum.

Litteratur: Friedrich Benesch: “Opstandelsens offer til Jorden” Kristensamfundet

Inger Carlsen: “Højtidsbetragtninger 1” Kristensamfundet

 

 

Kristi Himmelfart

På den fyrretyvende dag, Kristi himmelfartsdag, vokser Kristus ud over menneskemål ud i jordens atmosfære. I Apostlenes Gerninger beskrives dette med ordene: en sky tog Ham bort for deres øjne, og netop skyernes sfære omfatter hele jorden, hvor Kristus nu kan være tilstede overalt. Han favner hele jorden.

Litteratur: Friedrich Benesch: “Kristi Himmelfart”

Inger Carlsen: “Højtidsbetragtninger 4” Kristensamfundet

 

 

Pinse

På sin vej ud sender Kristus Helligånden tilbage til menneskene, der kan opleve den som kærlighedens eller sandhedens Ånd. I Apostlenes Gerninger beskrives dette som ildtunger, der sætter sig på apostlenes hoveder, “et lys går op for dem!” De forstår nu sammenhængen mellem Messias og Kristus Jesus; De forstår det hele (Helligånd = helende Ånd). Dette er Pinse og fejres i Kristensamfundet i tre dage.

Litteratur: Friedrich Benesch: “Pinse i dag” Jupiterforlaget

Inger Carlsen: “Højtidebetragtninger 2”

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page