top of page

Hvorfor religiøs fornyelse ?

 

Mennesket selv og menneskets kultur er i stadig udvikling; det religiøse liv derimod bevæger sig ikke så hurtigt og har en tendens til at bevare. Derfor søger mange i disse år fornyelse og modernisering af kirkens indhold og gudstjeneste. Kristensamfundet kommer denne søgen i møde bl.a. ved at bruge en ny kilde til forståelse af kristendommen og dens centrale skikkelse Jesus Kristus. 

 

Kilden er den moderne åndsvidenskab, Rudolf Steiners Antroposofi, som giver os et indblik i hvem og hvad mennesket egentlig er, hvem Kristus er som åndeligt væsen, og hvordan vi kan forstå de kristne højtider som virkelighed. Dermed er der foruden bibelen et andet udgangspunkt for og forståelse af den religiøse udøvelse og gudstjenesten, som i Kristensamfundet har navnet Menneskevielsens Handling.

 

Vi vil gerne understrege, at det ikke er en forudsætning for at være med i Kristensamfundet, at man deler de antroposofiske synspunkter. Det afgørende er at man kan gå ind for de enkelte sakramenter.

Antroposofien forklarer det, vi i almindelighed kalder uforklarligt, på en sådan måde, at man både kan tænke det og tro det. Kristensamfundet stræber bl.a. efter at bygge bro mellem tro og viden, således at vi efterhånden gennem tænkning kan erkende det, vi tror på og tro på det vi har erkendt.

 

Litteratur: Alfred Heidenreich: “Spire i Vækst” Kristensamfundet, Norge

Michael Debus: “Antroposofi og fornyelsen af den kristne kirke” Kristensamfundet, Norge

 

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page