top of page

Brudevielse

 

Når mand og kvinde ønsker at gå ind i et livsfællesskab, kan de vælge at modtage Brudevielsens Sakramente. Fra antroposofien har vi som nævnt fået et langt mere nuanceret billede af hvad mennesket er, hvad det indebærer at være hhv mand og kvinde, og også hvad der er udgangpunktet for og målet med de mange liv på jorden. Det oprindelige hele åndelige androgyne (tvekønnede) menneske “faldt fra hinanden” i mand og kvinde ved syndefaldet. Målet er, at de to ensidigheder i en fjern fremtid skal smelte sammen til een åndelig skikkelse med harmonisk ligevægt mellem det mandlige og det kvindelige. Ægteskabet er et lille bitte skridt på denne vej. Derfor kan to mennesker af samme køn ikke modtage Kristensamfundets brudevielse. Sakramentet løfter samlivet fra det kun personlige op til et forhold, der angår hele menneskehedens udviklingsvej.

 

Dette sakramente forudsætter, at de juridiske og økonomiske aspekter ved livsfællesskabet er bragt i orden ved en forudgående borgerlig vielse.

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page