Kære Medlemmer og Venner af Kristensamfundet

Vi har valgt at følge myndighedernes henstilling og lukker ned for alle aktiviteter inklusive afholdelsen af Menneskevielsens Handling.

Dette gælder i perioden fra d. 12.3 frem til og med d. 13.4. I denne tid er præsterne stadig til at få fat i pr. mail eller pr. telefon.

Sakramentale Handlinger så som Skriftemål og Den Sidste Olie kan stadig afholdes efter aftale med en af præsterne.

Internt vil vi som præster afholde Menneskevielsens Handling hver dag kl. 9.00. Enhver der har mulighed for det, er velkommen til på dette tidspunkt at indlægge en meditativ stund, for således, hjemme hos sig selv, at deltage heri. Dette kan styrke forholdet mellem den åndelige-guddommelige verden og vor jordiske verden.

De som har Kristensamfundets Trosbekendelse kan f.eks.  på denne tid fordybe sig i denne. De som ikke har denne Trosbekendelse og måtte ønske den, kan rette henvendelse til en af præsterne og kan så få den tilsendt pr. mail eller pr. post.

Med de bedste hilsener

Præsterne i Kristensamfundet i Danmark

Se betragtning nedenfor ...

                           En betragtning til disse dage

Inden det bliver forår, må vi først igennem vinteren, som er den mørkeste tid på året. Mange mennesker har det svært, når dagene er så korte og vi kun ser solen så lidt. Men med lysets tiltagen begynder jorden at grønnes på ny: overalt pibler de nye skud frem og naturen skænker os sine mange farver. Sådan ser det ud i den ydre verden. I vore sjæle glæder vi os over det tiltagende lys og naturens voksende skønhed.

Men i år var den første forårsmåned dårligt begyndt, da blev verden overskygget af bekymringen for coronavirussen. En bekymring der lever i vore sjæle. Samtidig blev mange af os bremset op i vore sædvanlige daglige aktiviteter. Vi blev alle nødt til at finde os selv i en ny dagligdag. Vi er på mange måder nu mere konfronteret med os selv og vores nærmeste, end da dagligdagen bare kørte som den plejede.

Dette er sikkert en rigtig svær tid for rigtig mange mennesker. En tid der laster på vore sjæle, lidt ligesom vinterens korte dage med deres manglende sollys kan laste på vore sjæle.

I den ydre verden ser vi, hvordan lyset vokser frem af den mørkeste tid på året, nemlig lige før jul, til vintersolhverv.

Tør vi i os, i den tid vi nu lever i, opleve i os den magtesløshed mange af os sikkert føler, vil vi kunne bemærke, at noget i os netop oplever. Dybest inde i os selv vil vi kunne opdage, at vi ikke er magtesløsheden, men at vi vil kunne opleve en følelse af magtesløshed. Det der kan iagttage dette, er vores egentlige Jeg. Dette, vores egentlige Jeg, er ikke det der hænger fast i følelsen af magtesløshed, nej, vores egentlige Jeg kan med en hvis afstandtagen iagttage, at noget i os føler sig magtesløs. Det i os der føler sig magtesløs, er det sjælelige i os. Det i os der kan iagttage sjælens følelse af magtesløshed, er vort egentlige Jeg og dette Jeg er mere end sjælen, vort egentlige Jeg er ånd!

Vi nærmer os nu påsken, hvor Kristus går gennem døden og opstandelsen. Kristus er et højest, guddommeligt åndsvæsen. Gennem sin død og opstandelse har Han vist åndens sejr over det rent fysiske og over det rent sjælelige. I vores Jeg kan vi hver især finde en dråbe af Kristus kraft. Som det ydre lys gror frem af det ydre mørke, således kan Kristuskraften i os vokse frem som åndeligt lys, når sjælen i os føler sig aller mest mørk og magtesløs. Den ydre verdens lys er solens lys. Den indre verdens lys er Kristi lys! Det er det Kristus henviser til når Han siger: ”Jeg er verdens lys, den som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” (Joh. 8, vers 12).

Det er dette lys vi har mulighed for at finde i denne tid, hvor mange sorger og bekymringer truer med at formørke os i vore sjæles indre.

                  

                                             Troels Lindow

© 2014 Kristensamfundet i Danmark