4. februar 2021

 

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet;

 

De nye restriktioner for Folkekirken og andre trossamfund fra Kirkeministeriet d.6 januar 2021 vil også være gældende for februar måned, og udover nedenstående konsekvenser af afstandskravet i kirkerummene, betyder det desværre, at der også i februar vil være aflysning af arrangementer i Aarhus, Odense og København. Disse aflysninger kan I se længere nede på denne side.

Det nye afstandskrav for kirkerum er 7.5 kvadratmeter per person i rummet, og dette vil betyde for vores menigheder, at stolene vil blive stillet sådan, at vi overholder disse krav. For Aarhus betyder det, at der kan være 20 mennesker til kirkelige handlinger, for Odense 14 og for København 9. Disse tal dækker kun selve menigheden. Præst, ministranter, dørlukker og musikant tæller ikke med i antallet af dem, der må være forsamlede i et kirkerum.

København:

Da kirkerummet er relativt lille i forhold til menighedens størrelse, er det nødvendigt med "pladsbestilling" til Menneskevielsens Handling - det foregår på følgende måde: 

For de, der ønsker at deltage i Menneskevielsens Handling om tordagen, skal Troels Lindow eller Mette Weinhard kontaktes om tirsdagen for tilmelding. For de, som ønsker at deltage lørdag eller søndag, kontaktes en af præsterne om torsdagen. Man kan altid møde op uden "pladsbestilling", men kan så ikke være sikker på at få en plads.

Kontaktinformationer:

Mette Weinhard - tlf: 33 31 43 41, bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00

                                e-mail: mette.weinhard@gmail.com

Troels Lindow - tlf: 33 23 33 26, bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30

                            e-mail: troels.lindow@mail.dk

Odense:

Da kirkerummet i Odense af og til fyldes af flere end det nu tilladte, er det også her nødvendigt med "pladsbestilling" - der kan ringes til Stephan Frister torsdag d. 11. februar, og hvis han ikke er til stede, tales der bare på telefonsvaren, så vil der blive ringet tilbage, hvis der ikke er plads. Det er også muligt at sende en mail til Stephan Frister.  Man kan altid møde op uden "pladsbestilling", men kan så ikke være sikker på at få en plads.   

 

Kontaktinformationer:

Stephan Frister - tlf: 86 10 19 99, bedst 8.00 -10.30

                               e-mail: st.frister@gmail.com

Aarhus:

Her er kirkerummet væsentligt større – der kan være op til 20 mennesker til stede – og det er derfor ikke nødvendigt med ”pladsbestilling”.

 I alle andre rum, hvor vi mødes, både i Aarhus, Odense og København, gælder forsamlingskravet på max. 5 personer, hvilket betyder en række aflysninger også i februar:

For Aarhus:

 • Fredag d. 5. og 19. februar - Fredagsmøde

 • Mandag d. 8. og  22. februar - Formiddagskreds om Johannes-evangeliet

 • Søndag d. 21. februar - Foredrag om åndserkendelse og sakramentalt fælleskab samt

 • Søndag d. 7. marts - Årsmøde

 

For Odense: 

 • Lørdag d. 13. februar - Studiekreds samt møde i landsbestyrelsen (sidstnævnte møde afholdes i stedet over internettet)

 • Søndag d. 14. februar - samtale efter Menneskevielsens Handling samt

 • Søndag d. 21. marts - Årsmøde

For København:

 • Fredag d. 5. og 19. februar - Arbejdskreds om Paulus-brevene

 • Torsdag d. 11. februar - Kristendom og rengøring

 • Lørdag d. 27. februar - Religionsundervisning for voksne

 • Søndag d. 28. februar - Årsmøde

 

Vi gør også opmærksom på, at der er mundbindskrav, når vi bevæger os i alle rum - for dem, som kan bære mundbind. Vi har stor forståelse for, at mennesker af forskellige grunde er fritaget for dette krav. 

Samvær omkring kaffe og brød er også underlagt forsamlingskravene – og derfor skal vi være opmærksomme på at fordele os i forskellige rum, så vi ikke bliver "for mange".

Vi er selvfølgelig klar over, at mange lever tilbagetrukket i øjeblikket – og det har vi stor forståelse for - men vi håber meget, at de regler, vi her har beskrevet, vil være betryggende for dem, der gerne vil deltage i Menneskevielsens Handling i disse svære tider. Vi vil være glade for hver og en, der kommer, så vi sammen kan vende blikket mod alteret.

For dem, der ikke føler sig trygge ved at komme til Handlingerne, er vi selvfølgelig klar ved telefonen, hvis man har behov for at tale med én af præsterne. Skulle man ønske en hjemme-kommunion eller blot et besøg, vil det også kunne lade sig gøre.

 

Mange hjertelige hilsner til jer alle! 

 

Præsterne i Kristensamfundet i Danmark   

© 2014 Kristensamfundet i Danmark