top of page

Medlemsskab

Har man lært Kristensamfundet grundigt at kende gennem længere tid og føler dette som sit religiøse ståsted i tilværelsen, vokser man gennem sin aktive deltagelse i det der foregår i Kristensamfundet, ind i et medlemskab. Når dette er bekræftet i en samtale med en af præsterne, og man selv har skrevet sig ind i medlemsbogen, er man blevet fuldgyldigt medlem. 

 

 

Økonomi

Kristensamfundets økonomiske grundlag hviler på frivillighed, dvs. at den enkelte selv fastlægger størrelsen af sine gaver, som opretholder Kristensamfundets økonkomi. Kirkeministeriets godkendelse betyder, at skattefradragsreglerne gælder for den enkeltes bidrag til

Kristensamfundet.

 

 

Månedsbladet

Elleve gange om året udsendes et blad med oplysninger om, hvad der sker i Kristensamfundet. Alle som ønsker det kan få det tilsendt pr brev eller mail. Send gerne 100 kr om året til omkostninger.

 

Bladet kan også downloades som PDF fil her fra hjemmesiden.

© 2014 Kristensamfundet i Danmark

bottom of page